בית בקיבוץ להבות חביבה

צילום: דנה פרידלנדר      אדריכלות: ענת עצמון